SCURT ISTORIC

 • LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3, fost Centrul Scolar Nr. 3 până la 01.09.2012, a primit prin comasare la 01.09.2011 Școala pentru Hipoacuzici, rezultând astfel o unitate de învățământ care școlarizează elevi cu deficiențe de auz și asociate de la clasa pregătitoare și până la clasa a XIV-a (nivel: primar, gimnazial, liceal; forma de învățământ: zi și seral).
 • CENTRUL ŞCOLAR NR.3 este o unitate de învăţământ special de stat, situată în centrul capitalei, unde se şcolarizează elevi cu dizabilităţi de auz din Bucureşti şi din judeţele din partea de sud şi sud-est a ţării.
 • Clădirea a fost construită în anul 1894. Iniţial a funcţionat ca fabrică de parfumuri (Coty).
 • Din anul şcolar 1951 – 1952, şcoala a funcţionat sub denumirea de Şcoala Profesională Nr.1, fiind cunoscută ca şcoală tehnică pentru deficienţii de auz, cu profil iniţial de metalurgie, tâmplărie şi tehnica dentară.
 • În anul şcolar 1998 – 1999 şcoala s-a transformat în Centrul Şcolar Nr.3 , cu clase de liceu, cursuri de zi şi seral  de  învăţământ profesional pentru elevi cu deficienţe de auz.
 • Pe parcurs s-au înregistrat importante modificări în ceea ce priveşte profilele de specializări, actuala ofertă a şcolii fiind în concordanţă cu cererile pieţei muncii, acoperind meserii de tip tehnic şi de servicii.
 • Din august 2000, cantina şi internatul au fost preluate de DGASPC (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ), sectorul 2. Internatul dispune de  locuri pentru cazare.
 • Elevii care îndeplinesc condiţiile legale beneficiază de masă, cazare, rechizite,echipament.
 • Pe lângă posibilităţile de iniţiere în tainele unei meserii şi instruirea adecvată, elevii şcolii noastre beneficiază de un climat adecvat posibilităţilor de comunicare şi nevoilor lor de relaţionare interpersonală.
 • Activitatea se desfăşoară în două schimburi.
 • Activitatea de învăţare la elevii cu deficienţe de auz presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea ce îl înconjoară, iar a fi mediator în astfel de situaţii înseamnă a fi creativ.
 • Comunicarea cu elevul deficient de auz presupune folosirea comunicării totale, utilizarea tuturor mijloacelor comunicative pentru a trimite un mesaj, pentru ca acesta sa fie înţeles: limbajul verbal, limbajul mimico-gestual, limbajul dactil, mimica, gesticulaţia, pantomimica, expresivitatea facială.